Kwalifikacja A.15

czerwiec 2018

Przygotowując formę drukową dla koloru żółtego, należy zastosować wyciąg barwny oznaczony literą