Kwalifikacja A.15

czerwiec 2016

Który materiał należy zastosować jako podłoże formy do drukowania tamponowego?