Kwalifikacja A.15

czerwiec 2015

Podczas przygotowywania zespołu maszyny offsetowej należy włączyć pompę systemu recyrkulacji