Kwalifikacja A.15

czerwiec 2017

Zakładając jednakową wydajność maszyn 10 000 ark./godz. jednokolorowe plakaty w formacie A3 w nakładzie 100 000 egz. najszybciej wydrukuje się na maszynie offsetowej