Kwalifikacja A.15

czerwiec 2019

Który z przyrządów pozwala ocenić jakość pasowania kolorów na odbitkach drukarskich?