Kwalifikacja A.15

styczeń 2020

Które farby procesowe należy wymieszać, aby uzyskać na wydruku pole o pełnym stopniu pokrycia powierzchni (aplę) koloru zielonego?