Kwalifikacja A.15

czerwiec 2019

Które materiały pomocnicze należy zgromadzić wykonując odbitki sitodrukowe?