Kwalifikacja A.14

styczeń 2019

Który parametr opraw złożonych należy sprawdzić, jeżeli podczas kontroli ich jakości stwierdzono wadę polegającą na złej otwieralności?