Kwalifikacja A.14

styczeń 2016

Ile arkuszy tektury formatu A3 należy użyć do wykonania 32 okładek przylegających, o całkowitym wymiarze okładki rozłożonej 210 x 148 mm?