Kwalifikacja A.14

czerwiec 2017

Obliczając wysokość okładzin w okładce jednorodnej należy uwzględnić