Kwalifikacja A.14

styczeń 2019

Którą maszynę należy zastosować w celu osłabienia tektury w określonym miejscu i łatwiejszego jej zginania?