Kwalifikacja A.14

czerwiec 2018

Ile składek 8-stronicowych należy przygotować do wykonania wkładu wieloskładkowego 40-kartkowego?