Kwalifikacja A.13

wrzesień 2014

Który z wymienionych rodzajów obróbki nie jest obróbka skrawaniem?