Kwalifikacja A.13

czerwiec 2015

W czasie pracy na strugarce wyrówniarce ścinany jest początek obrabianego elementu. Przyczyną tej wady obróbki jest