Kwalifikacja A.13

czerwiec 2016

Ile rozcieńczalnika należy dodać do 10 litrów lakieru przygotowywanego do lakierowania podłogi, jeżeli w recepturze lakieru przewidziano rozcieńczanie go w proporcji 1:20?