Kwalifikacja A.13

czerwiec 2015

Nie oczyszczenie zębów z pyłu, trocin i żywicy po piłowaniu drewna przeżywiczonego spowoduje