Kwalifikacja A.12

czerwiec 2016

Który pomiar krawiecki wykonuje się na figurze kobiecej od siódmego kręgu szyi w kierunku pionowym?