Kwalifikacja A.12

czerwiec 2015

Do przygotowania wykrojów z pojedynczych warstw materiału należy użyć