Kwalifikacja A.10

czerwiec 2017

Wartość nominalna wymiaru 75±0,5 mm wynosi