Kwalifikacja A.06

styczeń 2018

Rozdrobniony i wymieszany w odpowiednich proporcjach węgiel określonych gatunków przeznaczony na wsad do komór koksowniczych należy poddać analizie