Kwalifikacja A.06

czerwiec 2017

Rudę siarki przed skierowaniem do dalszego przerobu, kierując się zasadą jak najlepszego wykorzystania aparatury, należy