Kwalifikacja A.06

czerwiec 2018

Która z klasycznych metod analitycznych pozwala na jak najszybszą analizę zawartości jonów chlorkowych w próbkach materiałów pobieranych do kontroli ruchowej podczas prowadzenia procesu syntezy chlorometanu?