Kwalifikacja A.06

czerwiec 2015

Żywice epoksydowe należą do grupy materiałów niemetalowych