Kwalifikacja A.06

czerwiec 2016

Który z wymienionych materiałów konstrukcyjnych charakteryzuje się właściwościami pozwalającymi na zastosowanie go do wykonania chłodnic w instalacji przemysłowej syntezy metanolu?