Kwalifikacja A.06

czerwiec 2017

W trakcie konserwacji okresowej wirówki filtracyjnej należy między innymi