Kwalifikacja A.06

czerwiec 2016

Katalizator, w obecności którego prowadzony jest proces syntezy amoniaku, zatruwany jest przez związki siarki, arsenu i fosforu. Któremu procesowi należy poddać gaz syntezowy przed wprowadzeniem do reaktora, aby zapobiec dezaktywacji katalizatora?