Kwalifikacja A.05

czerwiec 2017

W celu zachowania ciągłości produkcji w zakładzie specjalizującym się w wytwarzaniu mebli o znacznym stopniu złożoności należy zastosować system produkcji