Kwalifikacja A.05

czerwiec 2016

Ile metrów bieżących elementów można zaokleinować na okleiniarce jednostronnej w ciągu 400 minut, jeśli długość elementów wynosi 0,5 m, odległość miedzy elementami wynosi 0,5 m, a optymalny posuw wynosi 5 m/min?