Kwalifikacja A.04

styczeń 2015

Tkanina wytwarzana na krośnie ma gęstość wątkową gw1 = 300 nitek/100 mm przy liczbie zębów koła zmianowego regulatora tkaninowego zx1 = 60 zębów. O jakiej liczbie zębów zx2 powinno być koło zmianowe, by uzyskać w tkaninie gęstość wątkową gw2 = 240 nitek/100 mm?
W rozpatrywanym regulatorze tkaninowym koło zmianowe jest kołem napędzanym (biernym).