Kwalifikacja A.04

styczeń 2015

Jak należy zmienić parametry pracy trzeparki w celu zwiększenia stopnia intensywności trzepania?