Kwalifikacja A.04

styczeń 2015

W jakim systemie przędzenia w strumieniu przerabianych włókien rozróżnia się włókna wiążące włókna wypełniające?