Kwalifikacja A.03

czerwiec 2017

Który z wymienionych systemów odnawiania zapasów należy zastosować do drogich materiałów i bardzo wolno ratujących?