Kwalifikacja A.03

styczeń 2014

System organizacji zaopatrzenia materiałowego procesu produkcji oparty na przekazywaniu informacji o potrzebie uruchomienia przepływu materiału zapisanej na tzw. karcie, to