Kwalifikacja A.03

wrzesień 2014

Strategia polegająca na planowaniu zapotrzebowania materiałowego na podstawie prognozowanego popytu tak, by dostarczyć niezbędne surowce do produkcji (zapasy) w jedno miejsce, to