Kwalifikacja A.03

styczeń 2015

W przedsiębiorstwie występuje zapotrzebowanie brutto na 1500 szt. elementu X wchodzącego w skład produkowanego wyrobu. Ustalono, że w magazynie przedsiębiorstwa znajduje się 100 szt. tego elementu, a przedsiębiorstwo oczekuje na realizację dostawy 250 szt. elementu X. Pozostałe zapotrzebowanie netto na element X wynosi