Kwalifikacja A.03

styczeń 2021

Który kanał przepływu dóbr należy zastosować w dystrybucji intensywnej?