Kwalifikacja A.03

wrzesień 2014

Jednostki ładunkowe paletowe, niejednorodne, składające się z różnych asortymentów towarowych, w magazynach dystrybucyjnych tworzone są w strefie