Kwalifikacja A.03

październik 2016

Jeżeli firma spedycyjna wartość frachtu za usługę przewozu ustala w oparciu o tzw. opłatę stałą wynoszącą 250 zł i prowizję w wysokości 8% wartości ładunku, to przy dostawie wyrobów o wartości 125 000 zł koszt przewozu wyniesie