Kwalifikacja A.03

styczeń 2015

W przypadku produkcji na zamówienie i potrzebnego do niej materiału o dużej wartości, sposobem na ograniczenie wydatków na zakup materiałów i kosztów magazynowania jest system zamawiania oparty na metodzie