Kwalifikacja A.03

styczeń 2016

Aby zapewnić dostępność i dostawę produktu tylko wtedy, gdy odbiorca realnie go potrzebuje, musi istnieć