Kwalifikacja A.03

styczeń 2015

Roczny strumień przyjęć do centrum dystrybucji wynosi 180 000 jednostek ładunkowych na rok. W roku jest około 300 dni pracy. Zapas zabezpieczający jest równy 40% dobowego strumienia dostaw i wynosi