Kwalifikacja A.02

czerwiec 2014

Który element wewnętrznego natorowego transportu surowców wymaga najczęstszej konserwacji smarem?