Kwalifikacja A.02

czerwiec 2014

W recepturach roboczych do sporządzania mas porcelanowych znajdują się surowce ilaste w postaci