Kwalifikacja A.02

czerwiec 2014

Podczas obsługi którego urządzenia, robotnik powinien zabezpieczyć swój układ słuchu?