Kwalifikacja A.02

czerwiec 2014

Masy sypkie zawierają wodę w ilości