Kwalifikacja A.01

czerwiec 2019

Który parametr należy ściśle kontrolować podczas zasypu zestawu szklarskiego do wanny zmianowej?