Kwalifikacja A.01

czerwiec 2019

Którą czynność należy wykonać przed użyciem nowo wytoczonej formy drewnianej?