Kwalifikacja A.01

czerwiec 2020

Który z wymienionych wyrobów szklanych można uformować sposobem wytłaczająco-wydmuchującym?