Kwalifikacja A.29

czerwiec 2018

W handlu międzynarodowym pisemnym zobowiązaniem banku importera do wypłacenia eksporterowi należności w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących towar jest