Kwalifikacja A.29

styczeń 2016

W sytuacji, gdy przy ustalaniu stanu przesyłki stwierdzony zostanie naturalny brak części przesyłki, polegający na zmniejszeniu ciężaru (wagi, masy) np. w wyniku wyparowania wody, mamy do czynienia