Kwalifikacja A.29

styczeń 2017

Oblicz wartość podatku VAT, wiedząc, że cena usługi transportowej netto wynosi 8 100 zł, a stawka podatku VAT 23%.