Kwalifikacja A.29

styczeń 2016

Formuła handlowa FOB (Free On Board) znajduje zastosowanie przy transakcjach handlowych, wykorzystujących transport