Kwalifikacja A.28

wrzesień 2015

Zawiadomienie zawierające informacje o: nadawcy, stacji nadania i miejscu załadunku, nazwie towaru, masie ładunku, terminie załadunku, odbiorcy, stacji przeznaczenia i miejscu wyładunku oraz rysunek techniczny przesyłki w trzech egzemplarzach, wysyłane jest do dysponenta transportu kolejowego w związku z zamiarem przewozu ładunku