Kwalifikacja A.28

styczeń 2018

Które urządzenie nie jest przeznaczone do załadunku jednostek ładunkowych na środki transportu?