Kwalifikacja E.24

czerwiec 2019

W trakcie naprawy urządzenia dokonano wymiany uszkodzonego silnika bocznikowego prądu stałego. Podczas próbnego uruchomienia silnika zauważono, że prędkość obrotowa silnika przekracza wartość znamionową. Jaka może być prawdopodobna przyczyna rozbiegania się silnika?