Kwalifikacja E.24

czerwiec 2018

Jeżeli prace pomiarowo-kontrolne instalacji elektrycznych muszą być wykonywane dwuosobowo, to osoba wykonująca pomiary musi posiadać wymagane kwalifikacje, a druga osoba wspomagająca