Kwalifikacja E.24

styczeń 2020

W instalacji trójfazowej prąd obciążenia przewodów fazowych IB = 21 A, a obciążalność długotrwała tych przewodów Idd = 30 A. Który spośród wymienionych wyłączników nadprądowych należy zastosować do zabezpieczenia tej instalacji?