Kwalifikacja E.24

czerwiec 2016

Jaki będzie skutek kilkuprocentowego obniżenia wartości napięcia zasilającego silnik indukcyjny, który pracował przy zasilaniu napięciem znamionowym i obciążeniu mocą znamionową przy stałej wartości częstotliwości i stałym, niezależnym od prędkości obrotowej momencie obciążenia?