Kwalifikacja E.24

czerwiec 2016

Które ze stwierdzeń nie jest wnioskiem z oględzin instalacji elektrycznej?