Kwalifikacja EE.26

styczeń 2019

Przed każdym uruchomieniem zamontowanego na stałe silnika napędowego IV grupy należy