Kwalifikacja EE.05

czerwiec 2019

W zakres oględzin instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym nie wchodzi sprawdzenie