Kwalifikacja EE.05

styczeń 2020

Które z wymienionych parametrów technicznych dotyczą przekaźnika bistabilnego?