Kwalifikacja EE.05

styczeń 2019

W którym z wymienionych przypadków instalacja elektryczna w pomieszczeniu biurowym musi być poddawana naprawie?