Kwalifikacja EE.05

styczeń 2019

Która z wymienionych awarii urządzenia II klasy ochronności stwarza zagrożenie porażenia prądem?