Kwalifikacja E.08

styczeń 2018

Która z wymienionych czynności sprawdza skuteczność ochrony podstawowej przed porażeniem prądem elektrycznym?