Kwalifikacja E.08

styczeń 2016

Do której klasy ochronności należy zaliczyć oprawę oświetleniową, nieposiadającą zacisku ochronnego i zasilaną ze źródła napięcia typu SELV?