Kwalifikacja E.08

czerwiec 2017

Który z wymienionych warunków musi być spełniony przy wykonywaniu instalacji elektrycznej prowadzonej na tynku na zewnątrz budynku mieszkalnego?