Kwalifikacja E.08

czerwiec 2017

Który parametr trójfazowego gniazda wtyczkowego określa symbol IP20?