Kwalifikacja E.08

czerwiec 2017

Którego z wymienionych przyrządów pomiarowych należy użyć do wykonania pomiarów rezystancji izolacji w instalacji elektrycznej mieszkaniowej?