Kwalifikacja E.08

styczeń 2017

Które z wymienionych zaleceń nie dotyczy wykonywania nowych instalacji elektrycznych w pomieszczeniach mieszkalnych?