Kwalifikacja E.08

czerwiec 2016

W sprawnej instalacji elektrycznej pomieszczenia kuchennego wymieniono uszkodzone mechanicznie gniazdo wtyczkowe. Po załączeniu odbiornika zadziałał wyłącznik różnicowoprądowy. Jaki błąd popełniono przy montażu gniazda?