Kwalifikacja E.07

wrzesień 2015

Do zaciśnięcia końcówki oczkowej na przewodzie wielodrutowym o przekroju 10 mm2 należy użyć