Kwalifikacja E.07

październik 2013

W silniku indukcyjnym występuje ogólne równomierne przegrzewanie się całego uzwojenia stojana. Przyczyną tego stanu jest