Kwalifikacja E.07

czerwiec 2017

Która z wymienionych nastaw multimetru umożliwi pomiar przewodowego napięcia krajowej trójfazowej sieci elektroenergetycznej nn?