Kwalifikacja EE.09

czerwiec 2019

Klucz obcy w tabeli jest tworzony po to, aby