Kwalifikacja TG.13

styczeń 2020

Który z podanych produktów powinien być przechowywany w warunkach chłodniczych?