Kwalifikacja TG.13

styczeń 2020

Który zestaw wyposażenia jednostki mieszkalnej jest obowiązkowy w hotelach wszystkich kategorii?