Kwalifikacja TG.13

styczeń 2020

W jakiej temperaturze należy przechowywać surowe, świeże mięso?