Kwalifikacja T.11

styczeń 2015

W karcie pobytu recepcjonista nie wpisuje informacji dotyczącej