Kwalifikacja ROL.04

Do tej kwalifikacji nie zostały jeszcze dodane pytania.

Sprawdź podobne kwalifikacje:

Prowadzenie produkcji rolniczej (R.03) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.06) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Prowadzenie produkcji rolniczej (RL.03) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (RL.07) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (ROL.05) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie