Kwalifikacja EE.08

styczeń 2020

Aby zabezpieczyć sieć bezprzewodową przed nieautoryzowanym dostępem, należy między innymi