Kwalifikacja R.06

czerwiec 2018

Ile wynosi minimalny okres przechowywania ksiąg rachunkowych?