Kwalifikacja R.06

styczeń 2018

Przedsiębiorca podejrzewa, że pracownicy dopuścili się kradzieży. W celu określenia strat powinien on przeprowadzić inwentaryzację