Kwalifikacja R.06

czerwiec 2018

Produktem ubocznym powstającym przy produkcji spirytusu jest