Kwalifikacja R.06

wrzesień 2015

Ile wynosi stopa amortyzacji dla ciągnika o wartości 100 000 zł użytkowanego przez okres 8 lat?