Kwalifikacja R.06

październik 2016

Miesięczna stawka amortyzacji środka trwałego o wartości początkowej 30 000 zł i okresie użytkowania 5 lat wynosi