Kwalifikacja R.03

wrzesień 2015

Ile maksymalnie krów można utrzymywać w gospodarstwie ekologicznym o powierzchni 18 ha, aby obsada zwierząt nie przekraczała 2 DJP/ha?