Kwalifikacja R.03

czerwiec 2014

Po zastosowaniu obornika powinno się uprawiać