Kwalifikacja R.03

czerwiec 2014

Optymalna temperatura dla rośliny to taka, przy której