Kwalifikacja EKA.05

Do tej kwalifikacji nie zostały jeszcze dodane pytania.

Sprawdź podobne kwalifikacje:

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (A.35) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Prowadzenie rachunkowości (A.36) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (AU.35) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Prowadzenie rachunkowości (AU.36) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (EKA.04) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie