Kwalifikacja EKA.04

Do tej kwalifikacji nie zostały jeszcze dodane pytania.

Sprawdź podobne kwalifikacje:

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (A.35) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Prowadzenie rachunkowości (A.36) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (AU.35) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Prowadzenie rachunkowości (AU.36) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (EKA.05) -> Test 40 pytań | Test 1 pytanie