Kwalifikacja AU.36

czerwiec 2019

Na kontach syntetycznych bilansowych operacje gospodarcze ewidencjonuje się zgodnie z zasadą