Kwalifikacja AU.36

styczeń 2020

Jednostka gospodarcza zdecydowała, że księgi rachunkowe będą prowadzone poza jej siedzibą. W jakim terminie kierownik jednostki powinien powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych?