Kwalifikacja AU.35

styczeń 2020

Producent wprowadził na rynek innowacyjny produkt, który w doskonały sposób zaspokaja potrzeby klientów. Oferuje go w wysokiej cenie, adresując do nabywców o wysokich dochodach. Którą strategię ustalania cen wybrał producent?