Kwalifikacja AU.35

styczeń 2020

Wielkość efektów pracy przypadających na jednostkę czasu określa wskaźnik