Kwalifikacja A.36

czerwiec 2013

Ewidencji operacji gospodarczej o treści: “WB otrzymano odsetki od udzielonej pożyczki” należy dokonać na kontach