Kwalifikacja A.36

styczeń 2020

Zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych określa wskaźnik