Kwalifikacja A.36

czerwiec 2014

Ile wynosi cena sprzedaży brutto towaru, jeżeli cena zakupu netto towaru wynosi 20 zł, sklep realizuje marżę w wysokości 50% ceny zakupu netto, a towar opodatkowany jest podstawową stawką podatku VAT?