Kwalifikacja A.36

wrzesień 2015

Dniem bilansowym jest dzień, na który jednostka