Kwalifikacja A.36

październik 2013

Niedobory niezawinione, naturalne są spowodowane