Kwalifikacja A.36

styczeń 2016

Politykę rachunkowości w przedsiębiorstwie ustala i aktualizuje