Kwalifikacja A.36

październik 2013

Do aktywów trwałych zalicza się: