Kwalifikacja A.35

czerwiec 2016

Reklama, sprzedaż osobista i public relations są elementami strategii