Kwalifikacja A.35

czerwiec 2017

Do obliczenia wskaźnika rotacji zapasów towarów w razach potrzebne są informacje dotyczące