Kwalifikacja A.35

czerwiec 2013

Metoda odchyleń w analizie ekonomicznej polega na